// Google analytics code

Abbot Gavril – Interview: “We need to transcend ourselves, to forgive and to give a hand”

| April 17, 2016

      Father Gabriel, would you like to tell us how you chose your religious mission?  I love my country and my people and I would feel grateful if I am useful to them and contribute to their own good and the good of mankind. Same as any young man who tries to find […]

Млакоста Пилатова ќе нѐ убие – Митрополит Европски Пимен

| January 7, 2016

Црквата треба да е совест на општеството и на секоја власт што го води, да искритикува очигледни злоупотреби, а не да бидеме доживувани како приврзок на секоја власт, како декор при поставување темели или при сечење црвени ленти. Македонскиот човек и верник е исправен пред многу искушенија во секојдневната борба за голо преживување, стресот, неизвесноста. […]

Разговор со поранешен муслиман-проповедник од Велика Британија, кој го прими Православието

| April 23, 2012

Разговараме со нов православен христијанин од Лондон, кој денеска е крстен со името Данило. Данило не е обичен муслиман. Иако веста за неговото преминување во христијанството неизбежно се шири меѓу муслиманите од Лондон, заради неговата безбедност, не даваме детални информации за него, бидејќи често се среќаваат случаи на насилство и закани, а понекогаш и случаи […]