// Google analytics code

Во срцето се наоѓа неизмерна длабочина

| December 30, 2018

  Во срцето се наоѓа неизмерна длабочина. Во него постојат соби за прием и спални соби, врати и тремови, многу работни соби и ходници. Во него се наоѓа работилницата на праведноста и на гревовноста. Во него се наоѓа смртта, во него е животот. (…) Срцето е Христовиот дворец. (…) Таму Царот Христос доаѓа за да […]