// Google analytics code

Interpretation of the Lenten prayer of St. Ephraim the Syrian – Fr. Gavril (Galev)

| March 18, 2021

~+~ This prayer is included in the liturgical cycle in the Lenten-Triodion throughout the entire period of the Great Lent. Beginning on Tuesday and Thursday evening (Wednesday and Friday services), in the Cheesefare Week before the Great Lent begins, until the Passion Week (Holy Week), each worship ends with the prayer of St. Ephraim the […]

Толкување на Великопосната молитва на свети Ефрем Сирин – о. Гаврил (Галев)

| March 18, 2021

~+~ Оваа молитва е вклучена во богослужбениот циклус во посниот триод преку целиот период на великиот пост. Почнувајќи од  вторник и четврток навечер (службите за Среда и Петок), во Сирната седмица пред постот, па до страсната недела, секоја богослужба завршува со молитвата на св. Ефрем Сирин. Свети Ефрем Сирин бил монах, пустиножител од  4 век […]

Блудниот син – Митрополит Струмички Наум

| March 1, 2021

~+~ Лука 15, 11-32 Кај помладиот син, од евангелското четиво, ја забележуваме слободата и свесноста дека Му се обраќа на својот Отец Небесен и дека бара од Него нешто што чувствува дека природно му припаѓа, но исто така, забележуваме дека тој, очигледно, не ја сфаќа и самата природа на „имотот“ чија поделба ја бара. „Делот […]

Homily on the Publican and the Pharisee – Father Gavril Galev

| February 27, 2021

~+~ Also He spoke this parable to some who trusted in themselves that they were righteous, and despised others: “Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. The Pharisee stood and prayed thus with himself, ‘God, I thank You that I am not like other men – extortioners, […]

Сретение, срешта, среќа! – Отец Гаврил Галев Meeting, get-together, happiness – Fr. Gavril Galev

| February 17, 2021

~+~ Сретение, срешта, среќа! – Отец Гаврил Галев Живото не е безсмислен. Има своја смисла и цел. Во ова наше секојдневие пак, како да сме ја изгубиле смислата и целта на нашето егзистирање. Постојано се’ некаде брзаме, нешто бараме и пак не стигнуваме и пак не наоѓаме. Очигледно на погрешен начин бараме и кон погрешна […]