// Google analytics code

Беседа за Митарот и Фарисејот – Отец Гаврил Галев

| February 24, 2021

~+~  А на оние, што беа уверени во себе дека се праведни, и ги презираа другите, им ја кажа оваа парабола: Два човека влегоа во храм да се помолат; едниот фарисеј, а другиот митник.Кога застана, фарисејот вака се молеше во себе: »Боже, Ти благодарам што не сум како другите луѓе: разбојници, несправедливи, прељубодејци, или како […]

The initial grace of the publican – Metropolitan of Strumica Naum

| February 22, 2021

~+~ (Luke 18, 9-14) Firstly, the energy of the mind is purified through constant mental, spiritual, and physical ascetic labour (struggle, endeavour) in the fulfilment of God’s commandments. The light from the sufficiently purified energy of the mind is given to us for one reason, only for perception of our own captivity by the passions, […]

Почетната благодат на митарот – Митрополит Струмички Наум

| February 22, 2021

~+~ (Лука 18, 9-14) Прво, енергијата на умот се чисти преку постојан умствен, душевен и телесен аскетски подвиг во исполнувањето на Божјите заповеди. Светлината од доволно очистената енергија на умот ни е дадена единствено и само за согледување на сопствената острастеност, грешност и одвоеност од Бог. Главната карактеристика, која го оформува профилот на луѓе каков […]

Сретение, срешта, среќа! – Отец Гаврил Галев Meeting, get-together, happiness – Fr. Gavril Galev

| February 17, 2021

~+~ Сретение, срешта, среќа! – Отец Гаврил Галев Живото не е безсмислен. Има своја смисла и цел. Во ова наше секојдневие пак, како да сме ја изгубиле смислата и целта на нашето егзистирање. Постојано се’ некаде брзаме, нешто бараме и пак не стигнуваме и пак не наоѓаме. Очигледно на погрешен начин бараме и кон погрешна […]

Meeting of our Lord Jesus in the temple – Father Gavril Galev

| February 16, 2021

~+~ The main event and essence of this feast is the meaning of the actual meeting. Our personal meeting with God, with our brother/sister and with ourselves. From that meeting happiness emanates and for us it should be a celebration. My meeting with God, with my brother/sister, should be the cause of my happiness and […]