// Google analytics code

Отец Гаврил Галев: Вистина, ако не ги простиме грешките и долговите на нашите ближни, ниту Бог нас нема да ни ги прости.

| August 29, 2020

~+~ Во суштина, сите сме должници на нашиот Бог, Создател и Спасител, Кој е наш Господар, и ние сме Негови. Сите згрешивме и сеуште грешиме, пребиваме во своите гревови, и тешко ни е да се исправиме. Тоа е нашиот долг пред Бог, кој не е мал и не може со ништо да се откупи, освен […]

Metropolitan Naum: LAST HOPE FOR SALVATION

| August 26, 2020

~+~ She taught us Who IS the meaning of our life. She taught us Who IS the real love. She taught us Who IS the absolute freedom. She taught us Who IS the denying of this world. She taught us Who IS the heavenly humility. She taught us Who IS the real circular movement of […]

Митрополит Наум: Последна надеж за спасение

| August 26, 2020

~+~ Она нѐ научи Кој Е смислата на нашиот живот. Она нѐ научи Кој Е вистинска љубов. Она нѐ научи Кој Е апсолутна слобода. Она нѐ научи Кој Е одрекување од овој свет. Она нѐ научи Кој Е небесно смирение. Она нѐ научи Кој Е непрелестно кружно движење на умот во Бог, односно благодатна умно-срдечна […]

Metropolitan Timotej: Dormition of the Most-Holy Mother of God

| August 25, 2020

~+~ In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit! Dear brothers and sisters, Not even our mind, nor our tears and everything that could help us can we express our gratitude to the One who appears as more dignified (worthy) than the angels, more honoured than the cherubim and incomparably more […]

Митрополит Тимотеј: Успение на Пресвета Богородица

| August 25, 2020

~+~ Во името на Отецот и Синот и Св. Дух! Драги браќа и сестри, Не може ниту нашиот ум, ниту нашите солзи и сè што би ни помогнало да ја искажеме нашата благодарност кон онаа, која се појавува како подостојна од ангелите, почесна од херувимите и неспоредливо пославна од серафимите. Онаа, која во себе Го […]