// Google analytics code

BIOGRAPHY: SAINT MARY MAGDALENE

| August 4, 2021

THE FIRST GOOD NEWS PREACHER (EVANGELIST) OF THE RESURRECTION ~+~ Some of you God has appointed in the Church: First apostles, second prophets, third teachers; then He gave gifts of miracles and healings; helpers, administrators and people who speak varieties of tongues. (1 Cor. 12, 28) Blessed Mary Magdalene received the gift to be “The […]

Житие: Света Марија Магдалeна

| August 4, 2021

ПРВИОТ БЛАГОВЕСНИК НА ВОСКРЕСЕНИЕТО  ~+~   Едни од вас Бог постави во Црквата прво апостоли, второ пророци, трето учители; потоа даде дарби за чудеса и исцелување; па застапници, управници и луѓе што зборуваат на разни јазици. (1 Кор. 12, 28)   Блажената Марија Магдалена го добила дарот на рамноапостолна, бидејќи со својот подвиг се вподобила […]

Авва Памво

| July 31, 2021

На Нитриската Гора живееше и блажениот Памво. учител на епископот Диоскор, на браќата Амониј, Евсевиј и Евтимиј, и на Ориген, роднината на Драконт, човек прекрасен и славен. Памво имаше многу, многубројни и различни добродетели и превосходства, но меѓу неговите големи добродетели особено се истакнуваше оваа добродетел: големиот презир кон златото и среброто, каков што бара […]

SYNAXIS OF THE HOLY ARCHANGEL GABRIEL – СОБОР НА СВЕТИ АРХАНГЕЛ ГАВРИЛ

| July 26, 2021

~+~ This great Archangel of God is celebrated on March 26. On this day however, he is celebrated and honoured for his appearances and miracles throughout the entire history of man’s salvation. It is believed that this celebration was first established on Mount Athos in the ninth century, during the reign of the Emperor Basil […]

Отец Гаврил Галев: Свети апостол Павле – ПРВОВРХОВНИОТ АПОСТОЛ ХРИСТОВ

| July 13, 2021

~+~ О, најчудесен апостолу, кое слово е доволно за да не кажам помалку од тоа што си? Ти кој си врховен меѓу апостолите, и себеси се сметаше за најнедостоен и недоносче меѓу нив. Ти кој најмногу се потруди од сите, и најмногу претрпе од сите. Ти кој беше вознесен на небесата и виде што око […]