// Google analytics code
 • Јас сум лозата, а вие прачките; и кој е во Мене, и Јас во него, тој ќе даде многу плод; оти без мене не можете да правите ништо. Како што ме возљуби Отецот, и Јас ве возљубив вас. Бидете во Мојата љубов! Ако ги запазите Моите заповеди, ше останете во љубовта Моја. како што Јас ги запазив заповедите на Мојот Отец и останувам во љубовта Негова. Ова ви го реков, за да остане радоста Моја во вас, и радоста ваша да биде полна. Ова е Моја заповед, да се љубите еден со друг, како што ве возљубив Јас. Никој нема поголема љубов од оваа: даја положи душата своја за своие пријатели.
 • August 2020
  S M T W T F S
  « Jul    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  3031  

  TRANSFIGURATION FAST (Mother-of-God’s Fast) – Father Gavril

  Posted By on August 14, 2020

  pskovpecherydormitionicon

  ~+~

  Today the fast begins, may it be blessed and easy for all of us. It lasts two weeks only. The Orthodox Church has established and directed this fast to be strict, without oil from Monday to Friday. On Saturdays and Sundays oil is allowed for consumption. For the Feast of the Transfiguration of Christ in addition to oil, fish is also allowed.

  This is the right, Church rule of fasting, but there is also one traditional rule (which in a certain times and circumstances, partly is justified, but also most of the time is unjustified), which for our people became a deeply followed rule, that even obscures the right rule of fasting. According to this traditional rule, only the first week we are to fast without oil (even violating the rule of non-fasting during the Saturdays and Sundays) and after oil is allowed all the time. Some even do not fast during that period and without confession partake in the Holy Communion. We should be careful – in some circumstances even this (traditional) rule can be useful, but if we want to be true Christians and now we already know the right rule, we should try to fulfil the right one.

  (more…)

  ПРЕОБРАЖЕНСКИ ПОСТИ (Богородични пости) – Отец Гаврил

  Posted By on August 14, 2020

  uspenie-XV-~+~

  Денес почнува постот, нека ни е благословен и лесен. Овој пост е сличен на Великиот пост и е посветен на Успението на Пресвета Богородица, a трае само две седмици. Православната Црква утврила и пропишала за време на овој пост да се пости строго, без масло од понеделник до петок, освен сабота и недела кога се пости со масло. За празникот на Преображението Христово се дозволува масло и риба.

  Ова е правилото на постот, но постои и едно традиционално “правило“ кое во свое време и прилики во нешто оправдано, а во нешто неоправдано, толку длабоко има влезено меѓу нашиот народ што дури и го затскрива правилниот пост. Според него, се пости само првата недела без масло (дури и се прекршува правилото за непостење во саботите и неделите), а потоа се пости со масло, а некои пак воопшто не постат во тој период и неисповедани се причестуваат. Треба да се внимава, во дадени прилики и така е добро, но ако сакаме да бидеме вистински христијани и ако веќе го знаеме вистинското правило за постот, треба да се потрудиме и да го исполниме. (more…)

  Father Gavril: Watching the Face of the Lord

  Posted By on August 13, 2020

  ikoni18In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit

   ~+~

  The message of this gospel event is clear. And that is: always when we look the face of God we walk on the narrow, straight road, that is, we walk before the Lord and we do not fall, but when we turn our face away from Him (towards our thoughts, worries, earthly needs, seeking human justice instead of seeking mercy and faith in the Lord), it is then when we fall and sin. It is good to remind ourselves that in those moments  there is no one else but Christ that can save us, after we have repented,  asked for forgiveness  and aspire to return back to Him.

  Namely, after feeding 5,000 people by the miracle conducted through the five loaves and two fish, Lord Jesus Christ sent His disciples on the boat, while He went to a secluded place to pray on the mountain. The boat in the mean time was tossed by the waves and pushed to the middle of the sea, and as the Church psalmist says: where God wants even the laws of the nature submit to Him, thus in this case, as Jesus wished to return to His disciples, He walked on the surface of the water as if He would walk on dry land, and the water under His feet lost its natural liquid state and became solid. When the apostles saw this they were frightened because their faith was weak, and they did not know Him truly just yet, therefore they doubted and were afraid, thinking they were seeing a ghost.

  (more…)

  Отец Гаврил Галев: Гледање на лицето Господово

  Posted By on August 13, 2020

  188366_217402068306393_5312236_nВо името на Отецот и Синот и Светиот Дух.

  ~+~

  Пораката од овој евангелски настан е јасна – секогаш кога го гледаме лицето Божјо ние одиме по тесниот пат и не паѓаме, а кога ќе го завртиме погледот [кoн мислите, грижите, овоземните потреби, барањето на човечката правда наместо милоста и вербата во Господа] oд Него, тогаш паѓаме т.е. грешиме – убаво е да се потсетиме дека само Христос е оној кој може да не спаси откако ќе побараме прошка и ќе посакаме повторно да се вратиме кон Него.

  Имено, после наситивањето на петте илјади луѓе со чудото преку петте леба и двете риби, Господ Исус Христос ги испратил своите ученици на брод, а Toj се повлекува, за насамо да се помоли на планината. Бродот во меѓувреме, зафатен од невреме, бил брануван и се нашол среде морската шир. И како што псалмот во црква пее: каде што Бог сака и природните закони се покоруваат, така и во овој случај Христос сакајќи да им се врати на своите ученици пошол по морето како по суво, а водата под Неговите нозе ја изгубила својата агрегатна состојба. Кога ова го виделе апостолите се исплашиле затоа што нивната вера била слаба, и се уште вистински не го познавле Бог, заради тоа тие се посомневале, мислејќи дека гледаат привидение, дух.

  (more…)

  Metropolitan of Europe Pimen: LIFE AND DEAD COMES TO US FROM OUR FELLOW MAN

  Posted By on August 10, 2020

  3~+~

  Life and death comes to us from the attitude towards our neighbour (fellow man), said the great Abba Anthony of the desert. A wise man will understand what the Abba means because he will remember the command of God; that we should love our neighbours as ourselves. Love means mercy and sacrifice for our neighbour. To give our fellow man a hand when he suffers in great difficulty, to feed him when he is hungry, to give him water when he is thirsty, when he is sick or in prison to visit him, to pray constantly for him … And if we are chosen by God as a prudent pastors, there is one more step we need to take, to lay down our souls for our children (flock), like the Good Shepherd (pastor) of the Gospel.

  Thus, through love and mercy towards our neighbour we choose eternal life or through hatred towards him we choose eternal death.

  (more…)