// Google analytics code
 • Јас сум лозата, а вие прачките; и кој е во Мене, и Јас во него, тој ќе даде многу плод; оти без мене не можете да правите ништо. Како што ме возљуби Отецот, и Јас ве возљубив вас. Бидете во Мојата љубов! Ако ги запазите Моите заповеди, ше останете во љубовта Моја. како што Јас ги запазив заповедите на Мојот Отец и останувам во љубовта Негова. Ова ви го реков, за да остане радоста Моја во вас, и радоста ваша да биде полна. Ова е Моја заповед, да се љубите еден со друг, како што ве возљубив Јас. Никој нема поголема љубов од оваа: даја положи душата своја за своие пријатели.
 • September 2020
  S M T W T F S
  « Aug    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930  

  АКО НЕКОЈ ИСКРЕНО ТРАГА ПО ВИСТИНАТА, НЕМА ДА БИДЕ ОДВЕДЕН ДО НЕКОЈА РЕЛИГИЈА, ТУКУ ДО САМИОТ ХРИСТОС – ИНТЕРВЈУ СО АРХИМАНДРИТ ДАНИЕЛ (БАМБАНГ ДВИ) БЈАНТОРО, ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ВО ИНДОНЕЗИЈА (4 ДЕЛ)

  Posted By on September 17, 2020

  1~+~

  4 ДЕЛ

  Мисијата во Индонезија

  Откако го завршив школувањето во Кореја, заминав во Грција, а оттаму – на студии во САД. По дипломирањето, бев ракоположен од Митрополитот на Питсбург Максимос и се вратив во Индонезија, започнувајќи ја мисионерската работа во Индонезија која сè уште трае. Немаше домородна Православна Црква во Индонезија пред јас да дојдам да ја започнам оваа мисија. Црквата полека расте, иако не без потешкотии и немири. Заради потешкотиите и немирите што ги доживеав при основањето на Православната Црква во Индонезија, воден од Светиот Дух, конечно бев примен под омофорот на Митрополитот Иларион од Руската Задгранична Православна Црква. Слава Му на Бог.

  (more…)

  IF SOMEONE SEARCHES FOR THE TRUTH DEVOTEDLY, THEY WILL NOT BE TAKEN TO ANY RELIGION, BUT TO CHRIST HIMSELF – INTERVIEW WITH ARCHIMANDRITE DANIEL (BAMBANG DWI) BIANTORO, ORTHODOX CHURCH IN INDONESIA (PART 3)

  Posted By on September 16, 2020

  fr-Daniel_Byantoro_of_Indonesia~+~

  PART 3

  My Discovery of Orthodoxy in Korea

  To shorten my story, finally I was able to study in this evangelical Protestant Seminary in Seoul, Korea. But my question about the original eastern Christianity of Christ’s Apostles, still haunted my mind. I have been praying to God to guide me to find this original Church.

  Finally God answered my prayer toward the end of my schooling in Korea, having been there for almost 5 years. One day I went to the biggest book store in Seoul at that time. Everything was written in Korean, but one book written in English caught my attention. It was the well-known book of Bishop Kallistos Ware: “The Orthodox Church”. I did not know what “Orthodox Church” was, I thought it was a new cult from America. But I bought the book, and upon the completion of my reading I was so joyful that at last I found the Church I have been praying for.

  (more…)

  АКО НЕКОЈ ИСКРЕНО ТРАГА ПО ВИСТИНАТА, НЕМА ДА БИДЕ ОДВЕДЕН ДО НЕКОЈА РЕЛИГИЈА, ТУКУ ДО САМИОТ ХРИСТОС – ИНТЕРВЈУ СО АРХИМАНДРИТ ДАНИЕЛ (БАМБАНГ ДВИ) БЈАНТОРО, ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ВО ИНДОНЕЗИЈА (3 ДЕЛ)

  Posted By on September 16, 2020

  72952420_2652622878164208_1016336390633291776_o~+~

  3 ДЕЛ

  Го откривам Православието во Кореја

  Да ја скратам приказната, најпосле можев да студирам на оваа евангелистичка протестантска семинарија во Сеул, Јужна Кореја. Но, прашањето околу првобитното источно христијанство на Христовите Апостоли сè уште ми се вртеше во умот. Му се молев на Бог да ме води за да ја најдам оваа првобитна Црква.

  Конечно Бог одговори на мојата молитва кон крајот на моето школување во Кореја, а таму се задржав скоро пет години. Еден ден отидов во најголемата книжарница во Сеул во тоа време. Сè беше напишано на корејски, но една книга на англиски ми го привлече вниманието. Тоа беше познатата книга на Владиката Калист Вер „Православната Црква“. Не знаев што е тоа „Православна Црква“, мислев дека се работи за нов култ од Америка. Но, ја купив книгата и откако завршив со читањето, бев толку многу среќен дека конечно ја најдов Црквата за која се молев.

  (more…)

  IF SOMEONE SEARCHES FOR THE TRUTH DEVOTEDLY, THEY WILL NOT BE TAKEN TO ANY RELIGION, BUT TO CHRIST HIMSELF – INTERVIEW WITH ARCHIMANDRITE DANIEL (BAMBANG DWI) BIANTORO, ORTHODOX CHURCH IN INDONESIA (PART 2)

  Posted By on September 15, 2020

  67402075_2463637367062761_7187282312751480832_n~+~

  PART 2

  My First Visit to a Church

  My knowledge of Christianity was zero at that time, I did not know what I had to do next. The only Christian I knew was that above mentioned teacher, so I decided that I had to go to his home to know what step I had to make after this decision of mine. He was surprised upon seeing me there and asking for the address of the Church. I explained to him what happened to me, and he was very happy for my decision to believe in the Lord Jesus Christ. I did not know much about the many denominations that existed within Christianity, except the general knowledge that there are Roman Catholic and Protestant Christians, and none at all about the Orthodox Church, since there was no Orthodox Church at that time. He gave me the address of his Dutch Reformed Church. I did not know what to expect when I decided to enter into the Church building that Sunday morning. Of course I did not tell anyone in my family when I did it.

  (more…)

  АКО НЕКОЈ ИСКРЕНО ТРАГА ПО ВИСТИНАТА, НЕМА ДА БИДЕ ОДВЕДЕН ДО НЕКОЈА РЕЛИГИЈА, ТУКУ ДО САМИОТ ХРИСТОС – ИНТЕРВЈУ СО АРХИМАНДРИТ ДАНИЕЛ (БАМБАНГ ДВИ) БЈАНТОРО, ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА ВО ИНДОНЕЗИЈА (2 ДЕЛ)

  Posted By on September 15, 2020

  fr-Daniel2496-300x225~+~

  2 ДЕЛ

  Мојата прва посета на една црква

  Моето познавање за христијанството беше нула во тоа време, не знаев што треба да правам понатаму. Единствениот христијанин што го знаев беше погоре спомнатиот наставник, па затоа одлучив дека мора да појдам кај него дома за да знам кој е следниот чекор што треба да го направам после оваа моја одлука. Тој се изненади кога ме виде таму и кога го прашав за адресата на црквата. Му објаснив што ми се имаше случено и тој многу се израдува заради мојата одлука да верувам во Господ Исус Христос. Малку знаев за многуте вероисповеди што постојат во христијанството. Имав само некое општо знаење дека постојат римокатолици и протестанти, ама за Православната Црква воопшто ништо не знаев, затоа што тогаш овде немаше Православна Црква. Тој ми ја даде адресата на неговата Холандска реформистичка црква. Не знаев што можам да очекувам кога одлучив да влезам во храмот тоа неделно утро. Се разбира, не кажав никому од моето семејство кога го направив тоа.

  (more…)