// Google analytics code

Недела на Самарјанката – Митрополит Струмички Наум

| May 29, 2021

~+~ Добивањето и пронаоѓањето на вода жива, пројавено како умно-срдечна молитва и просветлување на умот, е дар Божји – „водата што ќе му ја дадам Јас“ (Јован 4, 14). Потоа не ни треба духовен раководител, благодатта сама ќе нè води – „вода што ќе тече во живот вечен“ (Јован 4, 14). Пројавувањето и потекувањето на […]

Sunday of the Samaritan Woman – Metropolitan of Strumica Naum

| May 29, 2021

~+~ Receiving and finding of living water, manifested as a prayer of the mind in the heart and enlightenment of the mind, is a gift of God – “the water that I shall give him” (John 4:14). Then we do not need a spiritual guide, grace alone will lead us – “the water that shall […]

Metropolitan of Strumica Naum: Our Holy Father Gavril – the lighthouse of our time

| May 27, 2021

~+~ Father Gavril, from the Lesnovo Monastery, was a great consolation to the few true Christian communities (Christians with their own spiritual father, with a rule for spiritual struggle, who regularly fasted, confessed and received communion), who at that time, from 1983 to 1987 (the years we spent together), in R. Macedonia were scattered like […]

Митрополит Струмички Наум: Cветиот отец наш Гаврил – Светилникот на нашето време

| May 27, 2021

~+~  Отец Гаврил, од Лесновскиот манастир, беше голема утеха за малкуте вистински христијански заедници (христијани со свој духовен отец, со правило за духовен подвиг, кои редовно постеа, се исповедаа и се причестуваа), кои во тоа време, од 1983 до 1987 година (годините што ги поминавме заедно), во Р. Македонија беа распрснати како мали оази за […]

Св Јован Богослов – Отец Гаврил Галев

| May 23, 2021

~+~ Вредно е да се проговори нешто и за овој свет апостол Јован, наречен Богослов. Кој иако бил еден од најмладите ученици Христови, покажува најголема свесност, најголема возраст. Бил кроток по срце, тивок, смирен и јасен во мислите. Кој се беше навел на градите Исусови и ништо не го интересираше освен Исус и неговиот однос […]