// Google analytics code

Божиќен Пост – Игумен Гаврил

| November 25, 2020

~+~ На 28 Ноември почнува постот, нека ни е благословен и лесен. Овој пост е посветен за подготовка и во чест и спомен на раѓањето во тело на Спасителот и Господ наш Исус Христос. Кој заради нашето спасение се воплоти, прими тело и стана Човек за да ја подигне и спаси сета човекова природа. Бог […]

The Nativity Fast – Abbot Gavril

| November 25, 2020

~+~ Today (28. November) is the beginning of the fast, let it be blessed and easy. This fast is dedicated for our preparation and in glory and memory of the incarnation of our Saviour and Lord Jesus Christ. For our salvation He was incarnated, accepted a body and became Man in order to raise and save […]

Metropolitan Naum: What is the difference between obsession, illusion, delusion and thought?

| November 24, 2020

I have written on this topic before, but it seems there is a need to write again. Let us follow the demonic thought of vain-glory (vanity), pride, of high opinion about ourselves (self-conceit), from the beginning to the end; until it becomes an obsession. We must first remember that there is a difference between human […]

Митрополит Наум: Што е разликата помеѓу опсесија, илузија, прелест и помисла?

| November 23, 2020

~+~ Сум пишувал и порано на оваа тема, но изгледа дека повторно има потреба. Ајде да ја проследиме демонската помисла на славољубието, на гордоста, на високото мислење за себеси, од почеток до крај; додека да стане опсесија. Најпрво треба да се потсетиме дека има разлика помеѓу човечката мисла или ангелската или Божјата, наспроти демонската мисла, […]

Опширно житие на Св. Нектариј Егински, еп. Пентаполски

| November 22, 2020

~+~ „Цел на нашиот живот е да биднеме совршени и свети. Да се покажеме чеда Божји и наследници на Царството Небесно. Но, да внимаваме, поради овој живот да не бидеме лишени од идниот. Да не се случи, поради животните грижи и немирот да ја занемариме целта на нашиот живот.“ Св. Нектариј   Свети Нектариј се родил […]