// Google analytics code

Metropolitan Naum: The Merciful Samaritan – Митрополит Наум: Милостивиот Самарјанин

| November 30, 2020

~+~ The Merciful Samaritan Children, you have heard today’s gospel reading (Luke 10: 25-37). We are all guests in this world, some people more – some people less, are wounded by demons – thieves, and placed by the Merciful Samaritan – Christ, for treatment in the inn – the Church. The innkeeper is the Episcope. […]

Добриот Самарјанин – Игумен Гаврил

| November 29, 2020

~+~ И ете, стана еден законик и, искушувајќи Го, рече: „Учителе, што треба да направам за да наследам живот вечен?” А Тој му рече: „Што е напишано во Законот? Што читаш таму?” Тој одговори и рече: „Возљуби Го Господ, твојот Бог, со сето свое срце, со сета своја душа, со сета своја сила и со […]

Metropolitan Naum: How things are going …

| November 29, 2020

~+~ The devil, slowly but surely, builds the apocalyptic world of illusion. For this purpose, he often uses the so-called public figures or various celebrities, as his mediums, that is, transmitters of his illusion, which have become a model according to which the whole world conforms. The greater the fame or position that the public […]

Митрополит Наум: Како одат работите…

| November 29, 2020

~+~ Ѓаволот, полека но сигурно, го гради апокалиптичниот свет на илузијата. За таа цел најчесто ги користи таканаречените јавни личности или разни селебрити, како медиуми, односно преносители на неговата илузија, кои станаа урнек според кој целиот свет се сообразува. Колку поголема слава или позиција има јавната личност во овој свет и колку повеќе е оддалечена […]

Божиќен Пост – Игумен Гаврил

| November 25, 2020

~+~ На 28 Ноември почнува постот, нека ни е благословен и лесен. Овој пост е посветен за подготовка и во чест и спомен на раѓањето во тело на Спасителот и Господ наш Исус Христос. Кој заради нашето спасение се воплоти, прими тело и стана Човек за да ја подигне и спаси сета човекова природа. Бог […]