// Google analytics code

Исповед

| November 27, 2018

Исповедта е насушна потреба за сето паднато човештво. Таа е помирување со Бог и повторно враќање при Него. Исповедта е најтесно побрзана со покајанието, кои секогаш одат заедно, затоа што не може исповед без покајание, и никој не би се исповедал ако не чуствува покајание. Откако ќе ја согледаме и почуствуваме нашата очајничка состојба на […]