// Google analytics code

Христос е новиот Адам Кој ги зеде нашите гревови и слабости, и ги прикова на Крст  –  о. Гаврил Галев

| April 27, 2021

                Денешниот ден, познат кај нашиот народ како Цветници, овде Palm Sunday, е всушност предпразништво, голем ден пред најголемиот, Воскресението Христово. Објавувањето на Царот Израилев, Он кој што ги зеде на себе нашите гревови и ги понесе нашите слабости, излезе да пострада заради нас, да биде исмеан, да […]

Palm Sunday – Metropolitan of Strumica, Naum

| April 25, 2021

~ + ~  The time has finally come for the words of Christ about His suffering to be fulfilled, and He is coming to Jerusalem. And finally we realise that His Kingdom is not of this world: “My kingdom is not of this world; if My kingdom were of this world, then My servants would […]

Цветници – Митрополит Струмички Наум

| April 25, 2021

~+~  Конечно дојде времето да се исполнат Христовите зборови за Неговото страдање и Тој доаѓа во Ерусалим. И, конечно сфаќаме дека Неговото Царство не е од овој свет: „Моето царство не е од овој свет; ако беше царството Мое од овој свет, тогаш Моите слуги би Ме бранеле…“ (Јован 18, 36). Занемува човековиот разум пред […]

Лазарева сабота. Воскресение пред Воскресението – o. Гаврил Галев

| April 25, 2021

Воскресението на Лазар, кој веќе четири дена бил умрен, е настан кој не води кон централниот настан во историјата на човештвото, што е и нај битното во нашиот живот, а тоа е воскресението и верата во вистинитоста на воксреснието. До тогаш, до Исуса Христа, до воскесението на Богочовекот Исус Христос, смртта беше загатка која што […]

Lazarus Saturday. Resurrection before the Resurrection – Fr. Gavril Galev

| April 24, 2021

~+~ The resurrection of Lazarus, who had been dead for four days, is an event that leads us towards the central event in the history of mankind, which is the most important in our lives, and that is the resurrection and the belief in the truth of the resurrection. Up until then, until Jesus Christ, […]