// Google analytics code

Saint Anthony the Great

| January 30, 2021

~+~ Saint Anthony the Great is one of the Venerable and God-bearing fathers of the Orthodox Church, born in Egypt around 254 AD. Venerable Anthony was the leader among the desert fathers and the founder of eremitic/idiorhythmic monasticism. His memory is celebrated on January 30 i.e. January 17 as per old Julian Calendar. Biography Saint […]

Свети Антониј Велики

| January 29, 2021

~+~ Свети Aнтониj Велики е еден од преподобните и богоносни отци на Православната Црква, роден во Египет околу 254-та година после Христа. Преподобен Антониј бил водач меѓу пустинските отци и основач на отшелничкото монаштво. Неговиот спомен се празнува на 17, односно 30 јануари. Житие Свети Антониј Велики се родил во Египет околу 254-та година од […]

Metropolitan of Strumica Naum: Problems with reasoning

| January 26, 2021

~+~  Some people really have a problem with their reason. Their reason is not spiritual. And, that is obvious. By the way, it is one thing to have spiritual reason (reasoning), and intellectual reasoning is quite another thing; you will understand this further in the text. How does the problem of reason arise? In today’s […]

Митрополит Струмички Наум: Разумен проблем

| January 26, 2021

~+~ Некои луѓе стварно имаат проблем со својот разум. Нивниот разум не е духовен. И, тоа е очигледно. Патем, едно е духовен, а сосем друго интелектуален разум; самите ќе разберете понатаму. Како настанува проблемот со разумот? Во денешното евангелие читаме: „Оттогаш почна Исус да проповеда и да говори: ’Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно!‘“ […]

Житие на преподобен Јоаникиј Ракотински

| January 24, 2021

~+~ Чуден е патот на Божјите угодници и кога ќе сака Бог, тогаш и ги прославува   Чуден е патот на Божјите угодници и кога ќе сака Бог, тогаш и ги прославува. Се е по волјата Божја, важно е ние да го следиме, т.е. да соработуваме, да учествуваме во големиот план Божји, а тој ќе […]