// Google analytics code

Father Gavril Galev: Indeed, if we do not forgive the mistakes (transgressions) and debts of our fellow man, God will not forgive us

| September 6, 2020

~+~ In essence, we are all debtors to our God, the Creator and Saviour. He is our Lord, and we are His people. We have all sinned and we are still sinning, we dwell in our sins, and it is difficult for us to correct ourselves. This is our debt to God, which is not […]

Митрополит Наум: За некои неодговорени прашања

| September 5, 2020

~+~ Секое прашање си има и свое место, и свое време, и свој субјект за одговор. Или, не секое прашање се одговара кога било, каде било и кому било. Некои прашања прво се одговараат во пракса, на дело, а потоа и теоретски или со збор. Некои, пак, никогаш не се одговараат. За сѐ треба расудување. […]

Отец Гаврил Галев: Вистина, ако не ги простиме грешките и долговите на нашите ближни, ниту Бог нас нема да ни ги прости.

| August 29, 2020

~+~ Во суштина, сите сме должници на нашиот Бог, Создател и Спасител, Кој е наш Господар, и ние сме Негови. Сите згрешивме и сеуште грешиме, пребиваме во своите гревови, и тешко ни е да се исправиме. Тоа е нашиот долг пред Бог, кој не е мал и не може со ништо да се откупи, освен […]

Metropolitan Naum: LAST HOPE FOR SALVATION

| August 26, 2020

~+~ She taught us Who IS the meaning of our life. She taught us Who IS the real love. She taught us Who IS the absolute freedom. She taught us Who IS the denying of this world. She taught us Who IS the heavenly humility. She taught us Who IS the real circular movement of […]

Митрополит Наум: Последна надеж за спасение

| August 26, 2020

~+~ Она нѐ научи Кој Е смислата на нашиот живот. Она нѐ научи Кој Е вистинска љубов. Она нѐ научи Кој Е апсолутна слобода. Она нѐ научи Кој Е одрекување од овој свет. Она нѐ научи Кој Е небесно смирение. Она нѐ научи Кој Е непрелестно кружно движење на умот во Бог, односно благодатна умно-срдечна […]