// Google analytics code

Слово на надежта/Word of the hopeful

| June 19, 2020

Му ја подадоа книгата на пророкот Исаија; и Он, штом ја отвори, го најдеместото каде што беше напишано: Духот Господов е врз Мене; затоа Ме помаза да им соопштам радосна вест на бедните. Ме прати да ги исцелам сокрушените по срце, да им проповедам на заробените ослободување и на слепите прогледување, да ги пуштам на слобода напатените; […]