// Google analytics code

The Protection of the Most-Holy Mother of God (Bogorodica) – Покровот на Пресвета Богородица

image

The Protection of the Most-Holy Bogorodica

~+~

From time immemorial, the Church has celebrated the Most-holy Bogorodica as the patroness and protectress of the Christian people, who, by her intercessory prayers, implores God’s mercy for us sinners. The help of the Most-holy Mother of God has been clearly shown numerous times, to individuals and to nations, in peace and in war, in monastic deserts and in densely populated cities. The event that the Church commemorates and celebrates today confirms the Bogorodicas’ consistent protection of Christian people. On October 1, 911, during the reign of Emperor Leo the Wise, there was an All-night Vigil in the Blachernae Church of the Mother of God in Constantinople. The church was full of people. St. Andrew the Fool-for-Christ was standing in the rear of the church with his disciple Epiphanius. At four o’clock in the morning, the Most-holy Bogorodica appeared above the people, holding her omophorion outstretched as a protective covering for the faithful. She was clothed in gold-encrusted purple, and shone with an ineffable radiance, surrounded by apostles, saints, martyrs and virgins. St. Andrew said to Blessed Epiphanius: “Do you see, brother, the Queen and Lady of all praying for the whole world?” Epiphanius replied: “I see, Father, and am struck with amazement!” The Feast of the Protection was instituted to commemorate this event, and to remind us that we can prayerfully receive the unceasing protection of the Most-holy Bogorodica in any time of difficulty.

~+~

Покровот на Пресвета Богородица

Отсекогаш Црквата ја прославува Пресвета Богородица како покровителка и заштитничка на христијанскиот род, Којашто со своите претстателски молитви Го смилостивува Бога кон нас грешните. Помошта на Пресвета Богородица како кон поединци така и кон народите, како во мир така и во војна, како во монашките пустини така и во многужителните градови се покажала очигледна безброј пати. Настанот којшто Црквата го споменува и празнува денес го докажува тоа неотстапно покровителство на Пресветата Дева над христијанскиот род. На 1 октомври 911 година во времето на царот Лав Мудриот (или Философ), имаше сеноќно бдение во Богородичната црква Влахерна во Цариград. Црквата беше преполна со народ. Во задниот дел стоеше Св. Андреј Јуродив со својот ученик Епифаниј. Во четвртиот час од ноќта над народот се појави Пресвета Богородица со распрострен омофор на рацете и со таа облека како да го покриваше народот. Беше облечена во златна порфира и целата блескаше во неискажлив сјај, опкружена со апостоли, светители, маченици и девици. Гледајќи го тоа видение Св. Андреј му покажа со рака на блажениот Епифаниј и го праша: „Ја гледаш ли, брате, Царицата и Госпоѓата над сите, како се моли за сиот свет?“ Епифаниј одговори: „Ја гледам и се ужаснувам!“ Заради ова се востанови ова празнување, за да н ѐ потсетува како на тој настан така и на постојаното покровителство на Пресвета Богородица, кога тоа Нејзино покровителство, тој покров молитвено го бараме кога сме во неволја.

 


About The Author