// Google analytics code

Отец Гаврил Галев: Свети апостол Петар – ЧОВЕК КАРПА

| July 12, 2021

~+~ Првопрестолен меѓу апостолите   Ако некому во целата историја на Црквата му одговараат претставките „нај“ и „прв“, тогаш тоа е убедливо свети апостол Петар. И тропарот така ги опева заедно со свети апостол Павле: „Првопрестолни меѓу апостолите…“ Тој е еден од „најпрвите“ ученици Христови и еден од оние што најмногу Го засакале Христос според […]

APOSTOLIC SUCCESSION, OR OLD TESTAMENT PRIESTHOOD? – Metropolitan of Strumica Naum

| July 12, 2021

~+~ When the Son of Man comes, will He really find faith on the earth? (Luke 18, 8)” Why God-Man Christ utters these words, which are of life-saving significance for us today? On this delightful day that is today, we find it very convenient to clarify these words of Christ, because today is the day […]

АПОСТОЛСКО ПРЕЕМСТВО, ИЛИ СТАРОЗАВЕТНО? – Митрополит Струмички Наум

| July 12, 2021

  ~+~ „Синот Човечки, кога ќе дојде, ќе најде ли вера на земјата?“ (Лука 18, 8). Зошто Богочовекот Христос ги изговара овие зборови, кои се од спасително значење и за нас денес? Денешниот благден е многу погоден да ги разјасниме овие Христови зборови, затоа што денес е ден на светите Апостоли, а посебно на светите […]