// Google analytics code

The initial grace of the publican – Metropolitan of Strumica Naum

| February 22, 2021

~+~ (Luke 18, 9-14) Firstly, the energy of the mind is purified through constant mental, spiritual, and physical ascetic labour (struggle, endeavour) in the fulfilment of God’s commandments. The light from the sufficiently purified energy of the mind is given to us for one reason, only for perception of our own captivity by the passions, […]

Почетната благодат на митарот – Митрополит Струмички Наум

| February 22, 2021

~+~ (Лука 18, 9-14) Прво, енергијата на умот се чисти преку постојан умствен, душевен и телесен аскетски подвиг во исполнувањето на Божјите заповеди. Светлината од доволно очистената енергија на умот ни е дадена единствено и само за согледување на сопствената острастеност, грешност и одвоеност од Бог. Главната карактеристика, која го оформува профилот на луѓе каков […]