// Google analytics code

Покајание / Repentence

| June 17, 2020

~ + ~ Покајание / Repentance “Подгответе го патот на Господа, израмнете ги патеките Негови” Покајанието е единствен начин за решавање на секој проблем. Без вистинско покајание проблемите само се одложуваат, заобиколуваат, а со тоа, фаќаат корен и ce продлабочуваат. Покајанието е враќање при Бог, а единствено Богочовекот Исус Христос е решение на секој проблем. Според […]

Недела на светите отци

| June 17, 2020

Човекот е центар на светот. Круна на сето создаде. Микро космос на макро космосот. Образ и подобие Божјо. Потенцијален бог и бог по благодат. Како никогаш до сега општеството не се занимавало толку со човекот и неговите потреби и како никогаш до сега човекот не бил осамен и изгубен. Сето тоа е затоа што го […]

Покажи ми дела на љубовта… Ѕhow me acts of love.

| June 17, 2020

Не ми говори за љубовта, покажи ми дела на љубовта. Секое озборување започнува со “добра мисла”, а завршува со отров и осуди. Лесно е да најдеш причина да го осудиш својот брат, ама тешко е да се смириш и да го оправдаш. Да го осудиш има многу причини, ама да го заштитиш само една: саможртвената […]