// Google analytics code

Само добрите дела го испраќаат човекот до престолот на Бога

Еде човек имал тројца пријатели. Двајцата од нив многу ги сакал, а кон третиот бил рамнодушен. Еднаш, тој бил обвинет за нешто што не го сторил и требало да се јави кај судијата. 

- Кој од вас – им рекол тој на своите пријатели – ќе доје со мене и ќе сведочи перд судијата дека сум невин? 

Првиот пријател веднаш се извинил:
– Јас не можам да дојдам со тебе – му рекол тој – бидејќи сум зафатен со други работи.
Вториот пријател го испратил само до судските врати, а третиот, кон кого бил рамнодушен, дошол со него пред судијата и се застапувал за него така ревносно што судијата веднаш го ослободил од обвинението.
Во овој свет секој има тројца пријатели: ПАРИТЕ, РОДНИНИТЕ ИЛИ ПРИЈАТЕЛИТЕ , И ДОБРИТЕ ДЕЛА.
Првиот пријател, парите, човекот веднаш го напуштаат по смртта. Вториот, пријателите и роднините, човекот го испраќаат до гробот. САМО ТРЕТИОТ ПРИЈАТЕЛ, ДОБРИТЕ ДЕЛА, ЧОВЕКОТ ГО ИСПРАЌААТ ДО ПРЕСТОЛОТ НА БОГА. ДОБРИТЕ ДЕЛА ОДАТ ПРЕД НЕГО И ИЗМОЛУВААТ МИЛОСТ.

Од книгата “Духовен семафор”.


About The Author