// Google analytics code

Икона: Свети Три Ерарси

sveti-tri-svetiteli

Свети Три Ерарси 

(Иконописец Семен Хромој, Русија, 1-ва четв. XVII в.)


About The Author