// Google analytics code

Во срцето се наоѓа неизмерна длабочина

 

Во срцето се наоѓа неизмерна длабочина. Во него постојат соби за прием и спални соби, врати и тремови, многу работни соби и ходници. Во него се наоѓа работилницата на праведноста и на гревовноста. Во него се наоѓа смртта, во него е животот. (…) Срцето е Христовиот дворец. (…) Таму Царот Христос доаѓа за да отпочине, со ангелите и духовите на светителите, и Он таму пребива, одејќи внатре во срцето и сместувајќи го таму Своето Царство.


About The Author